Sudani Premier League

Sudani Premier League

Sudan 2018

Merreikh Kosti Merreikh Kosti 0 - 0 Alamal Atbara Alamal Atbara
Al Khartoum Al Khartoum 2 - 3 Hilal Obayed Hilal Obayed

Hay Al Wadi Hay Al Wadi 1 - 0 Kober Kober
Al-Ahli Atbara Al-Ahli Atbara - Al Hilal Kadougli Al Hilal Kadougli
Al Ahly Shendi Al Ahly Shendi - Al Ahli Khartoum Al Ahli Khartoum

Merreikh Nyala Merreikh Nyala - Merreikh El-Fasher Merreikh El-Fasher
Wad Hashim Sennar Wad Hashim Sennar - Hay Al Arab Hay Al Arab

Al Hilal Omdurman Al Hilal Omdurman - Al Shorta Al Shorta