V.League 2

V.League 2

Vietnam 2020

Bình Phước Bình Phước 1 - 0 Bà Ria Vũng Tàu Bà Ria Vũng Tàu
Long An Long An 1 - 2 Dong Thap Dong Thap

Dak Lak Dak Lak 0 - 1 Pho Hien Pho Hien

An Giang An Giang 2 - 0 Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa
Tay Ninh Tay Ninh 2 - 0 Can Tho Can Tho
Binh Dinh Binh Dinh 2 - 1 Bóng đá Huế Bóng đá Huế