Ordabasy
Game status:

Irtysh

Ordabasy

Irtysh

Head to head

Games: 45
21
6
18
Goals: 100
48
52

History

Ordabasy
Ordabasy
2 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
0 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
0 - 2
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ordabasy
Ordabasy
1 - 2
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ordabasy
Ordabasy
0 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
0 - 1
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 3
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
2 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ordabasy
Ordabasy
2 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
3 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 3
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
3 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
2 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ordabasy
Ordabasy
0 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
3 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
0 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
2 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
4 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
0 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ordabasy
Ordabasy
2 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 1
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 1
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar
1 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 0
Ertis Pavlodar
Ertis Pavlodar

Stadion Qajimuqan Muñaytpasov (Şımkent (Shymkent))

Stadion Qajimuqan Muñaytpasov (Şımkent (Shymkent))